Rezumatul proiectului

Scopul proiectului este acela de a elabora modele de material la scara microscopica si de a le transfera la scara macroscopica prin implementarea lor in programe de simulare ale unor procese de deformare ale tablelor metalice. Pentru atingerea acestui scop au fost definite patru obiective care trebuie atinse.

Primul obiectiv este caracterizarea experimentala la nivel micro si macro a materialelor selectate pentru a fi testate. Prin atingerea acestui obiectiv se va realiza o baza de date privind comportamentul plastic al materialelor testate.

Al doilea obiectiv este acela de a elabora modele de plasticitate la nivel micro- si macro-scopic a materialelor. In urma atingerii obiectivului se va pune la dispozitia membrilor consortiului proiectului un set de modele realiste si robuste care sa descrie comportarea plastica anisotropa a materialelor.

Al treilea obiectiv este acela de a implementa modelele elaborate in programe de simulare a proceselor de deformare plastica a tablelor metalice. Prin atingerea obiectivului consortiul va avea la dispozitia un set de programe de calcul pentru simularea proceselor de umflare hidrostatica, de ambutisare a pieselor cilindrice si de predictie a curbelor limita de deformare robuste si performante.

Ultimul obiectiv al proiectului este acela de a valida experimental programele de simulare elaborate. Prin aceasta se va obtine un set de programe de simulare a proceselor de deformare a tablelor care sa ofere un grad ridicat de acuratete astfel incit sa poata fi utilizate in practica industriala in vederea obtinerii unui prototip virtual realist si robust.

Atingerea scopului propus necesită cooperarea unor experţi din domenii interdisciplinare cu o bogata experienta in modelare, metode numerice, metode experimentale, cu înţelegere a fenomenelor la scară micro şi macroscopică. Pentru aceasta a fost necesara realizarea unui consortiu interdiscilinar si complementar atit in competente stiintifice cit si in ceea ce priveste baza materiala.